Tarics Lőrincz Margit Színészmúzeum

A MAGYAR TERÜLETI SZÍNHÁZ 1952. október 1-én alakult. 2022-ben ünnepeljük színházunk megalakulásának 70. évfordulóját. Ehhez a szép évfordulóhoz kapcsolódik a SZÍNÉSZMÚZEUM megnyitása, amely méltó emléket állít a szlovákiai magyar hivatásos színjátszás első generációjához tartozó művészeknek. Az első generáció tagjai azok a művészek, akik 1952 – 1960 között szerződtek a Magyar Területi Színházhoz. Ők egészen nyugdíjba vonulásukig voltak a színház tagjai. Vannak közöttük komáromi születésű színészek is, továbbiakban k.sz. jellel jelöljük.

Alapító tagok:
FELLEGI ISTVÁN, első igazgató
Színészek:
BOTTKA ZSUZSA,
BUGÁR BÉLA,
FERENCZY ANNA,
GYURKOVICS MIHÁLY,
HÚSVÁR FERENC
H. BUDAI MÁRIA,
KIRÁLY DEZSŐ, k.sz.,
KONRÁD JÓZSEF,
LELKES MAGDA,
LŐRINCZ MARGIT, k.sz.,
SIPOSS JENŐ,
TURNER ZSIGMOND,
UDVARDI ANNA
Leróhatjuk előttük nagyrabecsülésünket, tiszteletünket, hiszen igazi úttörők voltak ők. A legnehezebb időkben, nehéz körülmények között voltak a magyar kultúra nagykövetei Pozsonytól – Ágcsernyőig. Jutalmuk a közönség szeretete és tapsa volt.

Az első évadban, 1952/53-ban jöttek a színházhoz:
FAZEKAS IMRE, KORAI FERENC, k.sz., RISZDORFER LÁSZLÓ, k.sz., TARICS JÁNOS,
k.sz, TÓTH LÁSZLÓ.
Később szerződtek színházunkhoz, időrendi sorrendben: KOVÁCS JÓZSEF, SIPOSS
ERNŐ, ROZSÁR JÓZSEF k.sz,
WIEDER ANTAL, DRÁFI MÁTYÁS, NEMETH ICA. A pozsonyi Állami Faluszínház Magyar
Tagozatának megszüntetése után a 1959-ben Magyar Területi Színházhoz lettek
áthelyezve:

BUGÁR GÁSPÁR, LENGYELNÉ GOMBOS ILONA, LENGYEL FERENC, PALOTÁS GABI,
SZABÓ RÓZSI, SZENTPÉTERY ARANKA, VÁRADY BÉLA.

1969-ben megalakult a MATESZ kassai részlege, Thália Színpad néven, amelynek alapító tagjai BEKE SÁNDOR vezetésével az alábbi színészek: GYURKOVICS MIHÁLY, KOVÁCS JÓZSEF, L.GOMBOS ILONA, LENGYEL FERENC, SZABÓ RÓZSI, VÁRADY BÉLA. A MAGYAR TERÜLETI SZÍNHÁZ 1990-ben BEKE SÁNDOR igazgató javaslatára új nevet kapott, felvette a KOMÁROMI JÓKAI SZÍNHÁZ nevet. A Kassai Thália Színpad 1990-ben önálló intézménnyé vált, Kassai Thália Színház néven.

Komárom, 2021.október 29.

Segítőink:

Köszönöm, hogy látogatásával megtiszteli a színészmúzeumot, kellemes élményt kíván a múzeum alapítója: Tarics Lőrincz Margit.

Köszönöm, hogy elsétál a múzeumhoz, és megnézi azt. Kellemes élményt kíván a múzeum
alapítója: Tarics Lőrincz Margit.

Múzeum hercov Margity Tarics Lőrincz

MAĎARSKÉ OBLASTNÉ DIVADLO bolo založené 1. októbra 1952.
V 2022 oslávime 70. výročie zriadenia Nášho divadla. K tomuto krásnemu výročiu sa viaže OTVORENIE MÚZEA HERCOV.
Umelci prvej generácie konečne dostali dôstojné miesto, kde môžeme im dať úctu a vyjadriť naše ocenenie. K prvej generácií patrili tí herci, ktorí nastúpili do MAĎARSKEHO OBLASTNÉHO DIVADLA v rokoch 1952 až 1960 a dlhé roky boli členmi nášho divadla až do odchodu do starobného dôchodku. Sú medzi nimi aj komárňanskí rodáci (ďalej len k.r.).
Boli to opravdiví pionieri, ktorí v najťažších časoch šírili maďarskú divadelnú kultúru od Bratislavy až po Čierna nad Tisou. Ich odmena bola láska a potlesk obecenstva.

Zakladatelia: FELLEGI ISTVÁN, prvý riaditeľ.
Herci:
BOTTKA ZSUZSA,
BUGÁR BÉLA,
FERENCY ANNA,
GYURKOVICS MIHÁLY,
HÚSVÁR FERENC
H. BUDAI MÁRIA,
KIRÁLY DEZSŐ, k.r.,
KONRÁD JÓZSEF,
LELKES MAGDA,
LŐRINCZ MARGIT, k.r.,
SIPOSS JENŐ ,
TURNER ZSIGMOND,
UDVARDI ANNA.

V priebehu prvej 1952/53 sezóny nastúpili do nášho divadla: FAZEKAS IMRE, KORAI FERENC, k.r.,
RISZDORFER LÁSZLÓ, k.r., TARICS JÁNOS, k.r, TÓTH LÁSZLÓ.

V 1959 sa stali členmi nášho divadla v poradí ich nástupu : KOVÁCS JÓZSEF, SIPOSS ERNŐ, ROZSÁR
JÓZSEF k.r., WIEDER ANTAL, DRÁFI MÁTYÁS, NEMETH ICA.

V 1959 po ukončení činnosti Štátneho Dedinského Divadla z maďarského oddelenia k nášmu divadlu
boli premiestení:

BUGÁR GÁSPÁR, LENGYELNE GOMBOS ILONA, LENGYEL FERENC, PALOTÁS GABI, SZABÓ RÓZSI,
SZENTPETERY ARANKA,VÁRADY BÉLA.

V 1969 bola zriadená pobočka MAĎARSKÉHO OBLASTNÉHO DIVADLA v Košiciach pod názvom Scéna
Thália. Zakladajúci členovia sú pod vedením riaditeľa SÁNDORA BEKEHO :
GYURKOVICS MIHÁLY, KOVÁCS JÓZSEF, L.GOMBOS ILONA, LENGYEL FERENC, SZABÓ RÓZSI, VÁRADY
BÉLA.

Na návrh SÁNDORA BEKEHO MAĎARSKÉ OBLASTNÉ DIVADLO od 1.júna1990 nesie meno Jókaiho
Divadlo. Súčasne sa osamostatnila Scéna Thália pod názvom Divadlo Thália v Košiciach.

v Komárne, 29.októbra 2021

Sponzori:

Ďakujem, že s Vašou návštevou ste uctili múzeum našich hercov a príjemný zážitok praje:
Tarics Lőrincz Margit, zakladateľ múzea.

Ďakujem, že ste navštívili múzeum našich hercov.
Tarics Lőrincz Margit, zakladateľ múzea.

ACTORS’ MUSEUM Tarics Lőrincz Margit

HUNGARIAN REGIONAL THEATRE was established on October 1st, 1952. In 2022, we celebrate a 70th anniversary of establishment of our theatre. The opening of this museum is tied to this great turning point. Our first generation actors, who joined our theatre between 1952 and 1960, and worked here for a long time until their retirement, finally have a worthy place of remembrance. Some of them were born in Komárno (for further b.K.)
The founding members: the first director FELLEGI ISTVÁN.
Actors:
BOTTKA ZSUZSA,
BUGÁR BÉLA,
FERENCY ANNA,
GYURKOVICS MIHÁLY,
HÚSVÁR FERENC
H.BUDAI MÁRIA,
KIRÁLY DEZSŐ, b.K.,
KONRÁD JÓZSEF,
LELKES MAGDA,
LŐRINCZ MARGIT, b.K.,
SIPOSS JENŐ,
TURNER ZSIGMOND,
UDVARDI ANNA.
Our tribute and respect can be paid to them right here. They were real pioneers, who spread the Hungarian theatrical culture in the most difficult times from Bratislava to Čierna nad Tisou. Their only reward was the love and applause of their audience.

The actors joined us in the first theatrical season 1952/53:
FAZEKAS IMRE, KORAI FERENC, b.K., RISZDORFER LÁSZLÓ, b.K., TARICS JÁNOS, b.K., TÓTH LÁSZLÓ.

The actors joined us in 1959 (in chronological order) :
KOVÁCS JÓZSEF, SIPOSS ERNŐ, ROZSÁR JÓZSEF b.K., WIEDER ANTAL, DRÁFI MÁTYÁS, NEMETH ICA.

In 1959, after the termination of State Village Theatre from Hungarian branch, these actors were
replaced to our theatre:

BUGÁR GÁSPÁR, LENGYELNE GOMBOS ILONA, LENGYEL FERENC, PALOTÁS GABI, SZABÓ RÓZSI,
SZENTPETERY ARANKA,VÁRADY BÉLA.

A branch institution of HUNGARIAN REGIONAL THEATRE named Thalia Stage was established in
1969. The founding members of this branch under leadership of BEKE SÁNDOR were actors from
HUNGARIAN REGIONAL THEATRE as well:
GYURKOVICS MIHÁLY, KOVÁCS JÓZSEF, L.GOMBOS ILONA, LENGYEL FERENC, SZABÓ RÓZSI, VÁRADY
BELA.

On June 1st, 1990 HUNGARIAN REGIONAL THEATRE, based on a proposal from the director BEKE SÁNDOR, was renamed to Komáromi Jókai Színház. Stage Thalia became independent and was renamed to Kassai Thália Színház at the same time.

Komárom, October 29th, 2021

Sponsors:

Thank you for paying tribute and honouring our actors with your visit and wish you pleasant
experience.
Tarics Lőrincz Margit, museum founder.

Thank you for your visit.
Tarics Lőrincz Margit, museum founder.

Fellegi István

Bottka Zsuzsa

Bugár Béla

Húsvár Ferenc

H. Budai Mária

Király Dezső, k.sz.

Konrád József

Lelkes Magda

Lőrincz Margit, k.sz.

Siposs Jenő

Turner Zsigmond

Udvardi Anna

Fazekas Imre

Korai Ferenc, k.sz.

Riszdorfer László, k.sz.

Tarics János, k.sz.

Tóth László

Siposs Ernő

Rozsár József, k.sz.

Wieder Antal

Dráfi Mátyás

Németh Ica

Kovács József

Lengyel Ferenc

Szabó Rózsi

Várady Béla

Csendes László

Gyurkovics Mihály