Csuk és Gek

 

Csuk és Gek

apatúra

 

Írták, rendezték, előadták és zenélték : forgácsok

 (Forgács András és Forgács Miklós)

Ősbemutató: 2019. június 29., Léva

 

 

A családi tragédiák általában nem kerülnek nyilvánosságra, rejtőzködve a ház falai között maradnak, s az idő múltával a brutalitás lassan feledésbe merül, megszépül, családon belüli anekdotává szelídül. Ilyen történet a forgácsoké is, tabu, a mihez nem szabad hozzányúlni, ami szent és sérthetetlen, amiről nem szabad beszélni, amit nem szabad említeni se. Nem szabadna, a forgács fivérek mégis úgy döntöttek, hogy levetkőzik a szemérmességüket, visszanyúlnak, felszaggatják és fertőtlenítik azokat a sebeket, amelyeket a testükben és a lelkükben hordoztak eddig. Azokat a sebeket, amelyeket gyermeki lelkesedéssel egymásnak okoztak, azokat a sebeket, amelyeket apjuktól kaptak ajándékba és azokat a családi sebeket, amelyeket az anyjuk jelenléttelenül, a testével takart el, ne, hogy orvosi látlelet legyen belőle, ne, hogy a kövér boltos nénik sokasága igelit zacskóba csomagolva szelektált hír gyanánt megossza a vásárlók tömegével.

A kérdés az, hogy, amikor a szereplők vakon a sebek után tapogatóznak a korabeli hegeket tépik-e fel, vagy véletlenszerűen belemarnak egymás húsába, lelkébe. S kérdés az is, hogy a szándékon túl a felidézett eset tartalmilag mennyire hiteles? Valós-e, megélhető-e újra az akkori trauma, különösen akkor, ha az egykori testvéri konfliktusok szeretetteljes emlékezéssé emelkednek, s az apa iránt táplált gyermeki gyűlölet valami krisztusi ügyködés által élét veszti, a nadrágszíjjal való verések emlékei úgy bukkannak elő, mintha mai vágyaink egykori megvalósulásai lennének.  A felvetett kérdésre, hogy a drámában felidézett esetek tartalmilag lehetnek-e hitelesek, forgácsok egyértelmű választ adtak: igen, lehetnek, részben lehetnek, kizárt. Az ok és maga az okfejtés is egyszerű: a gondolkodó ember utólag megírt naplójában szelektál, skatulyázik, idealizálja önmagát. Korábban megélt traumái feldolgozása elől inkább kitér, a végkifejletet a jövőre bízza, reménykedve az igazság győzedelmeskedésében.

Tévedéseiket, ha kimondják is, hagyják üresen kongani a provincia útvesztőiben, mely provinciában hiába nevezik meg az adott helyszínt, mondjuk Lévát, vagy a Csendes- óceán partját Vlagyivosztok környékén, hiába jegyzik fuldoklóként az Ipoly folyó örvényeit, az általuk színes ceruzával, vérrel, kiloccsant agyvelővel körbehatárolt univerzum tágabb az elképzelhetőnél. Az előadás során különösen akkor feltűnő ez, amikor a forgácsok egyike domináns figurává, diktátorrá válik valamelyik etűdben.

A dráma stílusa tudatosan nem egységes, tobzódó, a realista pillanatok mellett nem fukarkodik a performance art felvonultatásával sem, s mert az alkotók a teljes művet több – korban egymástól leválasztható rock – és heavy metal koncertben helyezték el, éles határ figyelhető meg a zenei történet és a szóbeli történet között.  A villanygitárral elmuzsikált zenei történet jó kezekben van, az elbeszélt történet libikókásabb. A drámát az érzelmekre hegyezték ki, de erős érzelmi hatást csak azon bennfentesek körében ér el, akik bizalmasan ismerik a forgácsok történetét.

A drámai etűdök – elsősorban amiatt, hogy a szerzők nem tragédiaként kezelték az egyébként tragikus helyzeteket, inkább a derű tüll hálójával takargatták be —  külön – külön izgalmasak, de nem válnak történetté. Dramaturgiai beavatkozások sorával történetté válhattak volna, de láthatóan nem ez volt az alkotók célja. Amit viszont célul tűztek ki, tételesen azt, hogy felhívják a figyelmet egy, a társadalom által a szőnyeg alá söpört helyzetre, amely a szégyenérzet miatt a családi közösségekben tragédiák sorozatát hordozta és hordozza magában ma is, amit tabuként kezelt és kezel a családok sokasága, a társadalom pedig a boldog nem-tudás önámító hazugságában tetszeleg, nos ez a szándék figyelmet érdemlő módon sikerült.  A forgácsok előadása különleges és nagyszerű előadás, azokkal a hibákkal együtt, amelyek a különleges és nagyszerű színházi előadásokban előfordulnak.

 

Soóky László

 

 

 

 

 

Gál Tamás Jászai Mari-díjat kapott

Kásler Miklós az emberi errőforrások minisztere 2019. március 13-án Budapesten átadta a 2019-es Jászai Mari-díjakat, amellyel a színházművészet kiemelkedő alkotóit jutalmazza a magyar kormány. A díjat 1953-ban alapították, 1992 óta a március 15-i  ünnepségsorozat részeként kerülnek kiosztásra.

Az idei díjazottak között Gál Tamás, színész, rendező, a Csavar Színház alapítója is szerepel.

 

Gál Tamás 1978. november 16-án született Dunaszerdahelyen. A dunaszerdahelyi magyar gimnáziumban érettségizett, majd a pozsonyi Színművészeti Főiskola színész szakán szerzett oklevelet 2003-ban. Játszott a Kassai Thália Színházban és a Komáromi Jókai Színházban, később egyik alapítója lett a Szevasz Színháznak; s Czajlik Józseffel közösen létrehozták az Epopteia Műhelyt. Feleségével, Kiss Szilvia színművésszel 2007-ben alapították meg a Csavar Színházat. A társulat évente közel 200 előadást játszik Magyarországon és Felvidéken egyaránt.

Gál Tamás szakmai pályafutása során számos fesztiváldíjban részesült, 2007-ben, 2011-ben  és 2017-ben elnyerte a Kaleidoszkóp fesztivál fődíját, A nagyidai cigányok című előadását Kisvárdán a polgármester-díjával jutalmazták , s 2015-ben a Rükvercben nyújtott alakításáért elnyerte a szlovák színházi kritikusok egyik legnagyobb elsimerését a Deszka (Dosky) díjat, néhány napja pedig az Ex Libris-díjjal tüntették ki Nagymegyeren.

„A Dosky- és a mostani Jászai Mari-díj is olyan időszakban találtak meg, amikor azon gondolkodtam, jó úton járok-e, mert az alternatív színházi lét, bár én választottam magamnak, bizony nem könnyű. De ezek a díjak mindig megerősítettek abban, hogy érdemes ezt csinálni, hogy kitartóan menni kell a célok, az álmok után” – nyilatkozta a parameter.sk tudósítójának a szlovákiai magyar alternatív színházi közeg legaktívabb művésze.

(foto: Csavar Színház)

Drámapályázat – felhívás

 

DRÁMAPÁLYÁZAT – FELHÍVÁS

A Dialóg nonprofit szervezet, magyar nyelvű drámapályázatot hirdet fiatal felvidéki magyar szerzők részére. Ezzel szeretnénk elősegíteni a méltánytalanul elhanyagolt szlovákiai magyar dráma megújulását.

A drámapályázat témája kötetlen, a színpadi megjelenítés bármilyen formáját érvényesnek tartjuk, ezért műfaji megkötés a drámapályázatban nincs. Pályázni nyomtatásban és interneten még meg nem jelent, színpadon még be ne mutatott művel lehet.

Beadási határidő: 2019. július 31.

Eredményhirdetés: 2019. október.

A szakmai zsűri a legjobb 3 pályaművet jutalmazza, fenntartva magának azt a jogot, hogy a díjakat színvonal hiányában visszatartja.

  1. díj: 1500 euró
  2. díj: 1000 euró
  3. díj: 800 euró

 

A drámapályázat jeligés.

A pályaműveket két nyomtatott példányban, zárt borítékban mellékelve a szerző személyi adatait és elérhetőségeit, az alábbi címre kérjük eljuttatni: Dialóg n. o. Rákócziho 239/34, Komárno 945 01

A nyertes pályaműveket a Dialóg n. o. az ALTERNATÍVA 2019 fesztiválon, 2019. októberében felolvasószínházi előadásban, Dunaszerdahelyen mutatja be.

 

További információk a dialog.office1@gmail.com e-mail címen.

 

A drámapályázat támogatója a Kisebbségi Kulturális Alap.

A Dialóg új bemutatója Pozsonyban

A nagy (cseh)szlovákiai magyar forradalmi gulyásparti

A Dialóg nonprofit szervezet újabb bemutatóra készül, a Soóky-trilógia harmadik része kerül bemutatásra Pozsonyban, 2018. december 8-án, szombaton 19 órai kezdettel az Ifjú Szivek színpadán.

 

A nagy (cseh)szlovákiai magyar forradalmi gulyásparti a Soóky mesélőszínházi triptichon harmadik része. Amíg a Csönd (A nagy (cseh)szlovákiai magyar csönd) a csehszlovákiai magyar közösség újrakezdéséről, élni akarásáról, a kisember túlélési praktikáiról mesélt, a Disznótor (Egy disznótor pontos leírása) a maga derűjével és emberségével megmutatta a töréspontokat, a közösségi csapdákat, a kihagyott lehetőségeket, a táj provincialitását. A Gulyásparti (A nagy (cseh)szlovákiai magyar forradalmi gulyásparti) összegzése és befejezése az előző két történetnek.

Humora a régi, konklúziója sokkal keserűbb, már csak azért is, mert nem tudjuk kellő történelmi távlatból szemlélni az eseményeket, belesimul a jelenbe – s ha nem vigyázunk, jövőnk is a gulyás- és halászlé-főzőversenyek árnyékában íródik majd.

A Gulyásparti főszereplője a provinciális forradalmi események tanúja és krónikása: Bíróferi, anyakönyvezett nevén Barta Tibor, a Cincogó nevű pati kocsma csaposa, képesített, járás III. osztályú futballbíró, korábban egyetemi tanár, kandidátus, a történelemtudományok doktora. Bíróferi egy ideig a pult mögül rögzíti az eseményeket, azután már a prágai kooptált parlamentből tudósít.

A Gulyásparti története 1989 augusztusában kezdődik, és 1990 tavaszáig követhetjük a bársonyosnak mondott, rendszerváltozásnak nevezett közösségi szemfényvesztést. A történet azonban 1997-ben ér véget, az egyik főszereplő, Bozsó temetésén – aki a rendszerváltó politikusokkal ellentétben betartotta az ígéretét, miszerint: „ha még ezt a forradalmat is elbasszuk, akkor nem érdemes tovább élni…”

 

Soóky László

 

A nagy (cseh)szlovákiai magyar forradalmi gulyásparti

 

Bíróferi: Fandl Ferenc

 

Jelmeztervező: Hircsu Mariann

Dramaturg: Varga Emese

 

Rendező: Keszég László

 

Ősbemutató: 2018. december 8. szombat, 19 óra, Pozsony, Ifjú Szivek

 

„Amikor egyszer, réges-régen, 1989. november 17-én kirobbantotta önmagát önmagából a rendszerváltoztatás, a nagy (cseh)szlovákiai magyar ábránd beledőlt a dugába. Tehette, mert amerre járt, kelt, mindenütt dugára lelt. Mit tehetett? – beledőlt. Minden duga provinciális duga volt, így aztán senki nem is csodálkozott azon, hogy a mélynemzeti dugák közül a legprovinciálisabb duga elsöprő győzelmet aratott a nagy felvidéki magyar nemzetrész fölött. Ez a győzelem máig tart és, mint minden győzelem, fokozódik. A nagy felvidéki magyar nemzetrész minden egyes tagja büszkén vallhatja: a dugába való beledőlés oly sikeres, hogy mára, 2018. december 8-ra összesen egy darab felvidéki magyar maradt, de ő aztán igazán az, mi több, virtigli. Rajta kívül maradt még persze hat vagy kilenc felvidéki almagyar, ők most épp alapozzák a fényesen tündöklő virtigli lovas szobrát. Az újságban olvasható (időnként), hogy amúgy létezik itt egy felvidéki magyar réteg, a felvidéki magyar kisemberek rétege, nos, ők azok, akik nem számítanak. Ezek Prof. Dr. CsC. DrSc. Bíróferi örökérvényű gondolatai.”

Soóky László

 

A pozsonyi bemutatót követően a rendszerváltás-mesélő színházi előadást 2018. december 9-én Szímőn, a Jedlik Házban 16.00 órától, december 10-én pedig 18.00 órától a koppánymonostori Dózsa György Művelődési Házban láthatják az érdeklődők.

 

 

FELVIDÉKI MAGYAR MONODRÁMA FESZTIVÁL

A Dialóg nonprofit szervezet 2018. november 22-23-án színházi fesztivált szervez Bodrogközben Felvidéki Magyar Monodráma Fesztivál címmel. A fesztiválon szlovákiai magyar művészek lépnek fel egy-egy monodrámával, mesélőszínházi előadással.

Az utóbbi években ez a műfaj egyre népszerűbb lett, egyre több színész vállalkozik arra, hogy egyedül állva a színpadon is megmérettesse magát, mert ez a műfaj nagy bátorságot és színészi alázatot követel azoktól, akik erre az útra lépnek. Ugyanakkor így a játszó, a mesélő intenzívebb, közvetlenebb kapcsolatot alakíthat ki a közönséggel, előadása személyesebb, vallomásszerű jelleget kaphat. A műfaj nagy rajongója és úttörője volt barátunk, kollégánk a 2017-ben tragikus hirtelenséggel elhunyt Benkő Géza, az ő emlékének szenteljük a bodrogközi seregszemlét.

A fesztiválon hat egyszemélyes előadást láthatnak a nézők Bodrogköz különböző településein. Gál Tamás, a Csavar Színház alapítótagjának Csokonai Vitéz Mihály Dorottya című eposzából készült előadása nyitja a rendezvényt, 2018. november 22-én Királyhelmecen, a  Helmeczy Mihály Alapiskolában kerül bemutatásra 19:00 órai kezdettel.

Másnap Kiskövesden, a fesztivál bázisán, 15:00 órai kezdettel egy hivatalos megnyitó keretében megemlékezünk a község nemrég elhunyt művészeiről.

Majd hat órától öt községben: Kiskövesden, Kisgéresen, Nagygéresen, Őrösön, Bodrogszerdahelyen, lép a nézők elé öt felvidéki magyar színész.

 

KISKÖVESD:

Lehár

rendezte Benkő Géza

Lehár Ferenc és Soóky László szövegeit színpadra alkalmazta Varga Emese

Előadja: Derzsi György

 

KISGÉRES

Soóky László: Papa különböző hangszereken hegedül

Rendezte: Keszég László

Előadja: Lajos András

 

BODROGSZERDAHELY

Háy János: A halottember

Rendezte: Lévay Adina

Előadja: Varga Anikó

 

ŐRÖS

Márai Sándor: Őrjárat

Előadja: Havasi Péter 

 

NAGYGÉRES

Cseh Tamás – Bereményi Géza – Soóky László

Azonos esőben való létezés

Előadja: Jakubecz László

 

A seregszemle a Kisebbségi Kulturális Alap támogatásával jött létre,

A Dialóg nonprofit szervezeten kívül a szervezésbe bekapcsolódtak a fesztivál helyszínéül szolgáló község polgármesterei és önkormányzatai.

 

 

ALTERNATÍVA 2018

Független színházi műhelyek seregszemléje Dunaszerdahelyen

Az Ad Valorem és a Dialóg nonprofit szervezet első alkalommal szervezi meg Dunaszerdahelyen 2018. október 2. és 4. között az ALTERNATÍVA 2018 nevet viselő seregszemlét, ahol a struktúrán kívüli, független színházi műhelyek előadásaival találkozhat a közönség.

Az alternatív színház fogalma az utóbbi évtizedekben részévé vált a színházi kultúránknak, a fogalom pontos meghatározása azonban nem egységes: meghatározhatjuk a működési forma felől, a kőszínházi működéssel ellentétben, állandó társulattal és költségvetéssel nem rendelkező színházi csoportosulásokat értjük ezalatt. Vagy megközelíthetjük a formai megoldások irányából: formabontó, kortárs alkotásokat létrehozó színházi műhelyek. Közben ne feledkezzünk meg arról sem, hogy vannak alkotók, csoportok – akik valamilyen okoknál fogva – nem fértek bele a „keretbe”; nem tudtak, vagy nem is akartak, beilleszkedni a rendszerbe. Ezért más utat kerestek a színházi pályán való érvényesülésre.

Mit jelent az alternatív, független, szabad színházi műhelyek fogalma a szlovákiai magyar színházi közösségben? Milyen utakat, lehetőségeket, szakmai irányvonalat képviselnek, s milyen továbblépési lehetőségük van? Többek közt ezekre a kérdésekre keresi a választ az ALTERNATÍVA 2018 az előadások, csoportok, alkotók bemutatásával, valamint a szakmai beszélgetések, viták keretén belül.

A három nap alatt hét előadás – ezt kínálja a fesztivál a dunaszerdahelyi nézőknek, a helyszín minden esetben a Csaplár Benedek Művelődési Központ, valamint az NFG Klub.

A fesztivál nyitóelőadása – október 2-án 15,30 órai kezdettel az NFG-ben – a Dialóg nonprofit szervezet produkciója, Cseh Tamás – Bereményi Géza – Soóky László: Azonos esőben való létezés című pódiumjátéka, előadja Jakubecz László.

Az előadást követően 17,00 órától ugyanezen a helyszínen kerül bemutatásra Soóky László meg a Sátán, meg én című drámakötete, mely 2018. októberében jelenik meg a könyvpiacon a Nap Kiadó gondozásában. A kötetet Forgács Miklós, a kassai Thália Színház dramaturgja mutatja be, közreműködik Jakubecz László és Gál Júlia.

Az esti előadás színhelye a Csaplár Benedek Művelődési Központ színházterme, a megalakulásának 25. évfordulóját ünneplő ÉS!? Színház előadásában Soóky László Az önmagát mosdató szerecsen című tragikomédiája kerül színre 19,00 órától. (rendezte: Szabó Csilla).

Október 3-án délelőtt 11,00 órától Soóky László Egy disznótor pontos leírása című mesélőszínházi előadásával találkozhatnak az érdeklődők a művelődési ház mozitermében, majd 13,00 órai kezdettel egy kerekasztal-beszélgetésre várjuk az érdeklődőket az NFG-be alternatív színházak helyzetével, jövőjével kapcsolatosan.

A beszélgetést követően ugyanitt 17.00 órától Havasi Péter Márai Sándor: Őrjárat című előadói estjét láthatják a nézők.

A fesztivál második napjának záróakkordja Ingmar Bergman Jelenetek egy házasságból című  színpadi játéka. Az előadás (mely a Soproni Petőfi Színház, a Csallóközi Csavar Színház, A Mikházi Csűrszínház, a Forrás Színház És a Malom Színház Koprodukciójaként jött létre) szlovákiai bemutatójára az ALTERNATÍVA 2018 fesztivál keretén belül kerül sor. Október 3-án 19,00 órai kezdettel tekinthetik meg az érdeklődők a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ színháztermében. Főszerepben: Gál Tamás és Kiss Szilvia.

A fesztivál harmadik napját a tantermi előadásoknak szentelték a seregszemle szervezői, előbb a Vekker Műhely Ne csukd be a szemed! című előadását (rendezte: Perényi Balázs), majd pedig a pécsi Escargo Hajója Színházi és Művészeti Nevelési Szövetkezet Maros András Büntető című produkcióját tekinthetik meg az érdeklődők. Az első a művelődési ház 101-es szobájában 11,00 órától, a másik pedig 15,00 órától a színházteremben, a fesztivál záró előadásaként kerül bemutatásra.

 

Disznótor a Deszka Fesztiválon

Huszonöt előadást láthat a XII. DESZKA Fesztivál, a kortárs magyar drámák seregszemléjének közönsége április 6. és 14. között Debrecenben. Csaknem mindegyik előadás ősbemutató.

Mivel a válogatás ismét kiterjedt a teljes Kárpát-medencére, három romániai (Hatházi András-Tom Dugdale: Tizenöt próbálkozás a színészetre; Körmöczi-Kriván Péter: Kapufa és öngól; Vakok) egy szerbiai (Háy János: Kemping) és egy szlovákiai (Soóky László: Egy disznótor pontos leírása) kortárs magyar szerzőjű előadás is látható lesz a fesztiválon az anyaországból érkező tizenkét vidéki és hét fővárosi produkció mellett.

Már hagyomány, hogy a fesztiválra évről-évre idegen nyelvű előadások is érkeznek. Az idén egy Poznańból meghívott lengyel nyelvű előadásban láthatja az érdeklődő közönség gyökeresen más nézőpontú feldolgozását annak a szövegnek, amely a tavalyi DESZKÁ-n magyar nyelven, egy katartikus erejű szatmárnémeti előadásban mutatkozott be.

Soóky László Egy disznótor pontos leírása című mesélőszínházi előadása Lajos András előadásában a nyitónapon 2018. április 6-án 19.00  és 22.00 órai kezdettel látható a  Horváth Árpád Stúdiószínházban.

 

 

A 17. Kaleidoszkóp Versfesztivál fődíját kapta a Csavar Színház

A Kaleidoszkóp nemzetközi VersFesztivál Közép-Európa legnagyobb pódiumművészeti seregszemléje, amely 1999-ben nyitotta meg kapuit előbb csak a nem hivatásos, később már a professzionális előadók és társulatok előtt is. A páratlan években a hagyományos versmondás kapja a főszerepet, a páros években pedig a versszínházi műfajok mindegyike színpadra kerül. A programsorozat ötletgazdája Lutter Imre fesztiváligazgató, fővédöke – haláláig – Bella István Kossuth-díjas költő volt. Szervezője az Északkelet-magyarországi Regionális Versmondó Egyesület, rendezője  és szakmai koordinátora a Magyar Versmondók Egyesülete.

A Kaleidoszkóp VersFesztivál idén 17. alkalommal került megrendezésre 2017. november 23. és 26. között a Váci Dunakanyar Színházban. A zsűri tagjai között Szűcs Katalin Ágnes Jászai Mari-díjas színikritikus, dramaturg; Kiss László Radnóti- és Csokonai-díjas rendező, a Magyar Versmondók Egyesületének elnöke; Bakos-Kiss Gábor színművész, a Nemzeti Színház tagja; Huzella Péter Kossuth-díjas zeneszerző, előadóművész, a Magyar Versmondók Egyesületének örökös tagja; Kis Domonkos Márk színművész, a Váci Dunakanyar Színház igazgatója; Regős János rendező, a Magyar Szín-Játékos Szövetség elnöke; Takács Bence Ervin előadóművész, televíziós szakember; Wiegmann Alfréd Radnóti-díjas rendező, televíziós szakember, az Első Magyar Versszínház művészeti vezetője és Lutter Imre fesztiváligazgató foglalt helyet.

Zene, tánc, színház, film, versmondás és interaktív kiállítás is várta a közönséget Vácott. A Magyar Versmondók Egyesülete és a színház két napig parkoltatta a Petőfi Irodalmi Múzeum 200-as Arany-buszát is, amely különleges látványvilággal, életre kelő versek, képek, relikviamásolatok, hang- és filmfelvételek segítségével várta a látogatókat.

Négy nap alatt 172 egyéni előadó, társulat, zenekar és filmes alkotó vonult fel, több ezer néző volt kíváncsi az előadásokra, amelyek közül sok esetben Arany János életműve állt a középpontban.

A fesztivál díjátadójára november 26-án este keült sor, az elismeréseket Lutter Imre fesztiváligazgató és a zsűri tagjai adták át. A 17. Kaleidoszkóp VersFesztivál színházi fődíját  a hetényi Csavar Színház  A nagyidai cigányok című előadása, valamint Olt Tamás Szájon lőtt tigris című egyszemélyes komédiája kapta.

A versfilmek között Molnár Gyöngyi és Zámbori Soma Arany János Híd-avatás című balladájának feldolgozása nyert, a versmondók között Borbély Mihály (Kistarcsa) és Dupák Fanni (Csóka, Szerbia) vehette át a Kaleidoszkóp-díjat, míg a legfiatalabbak között Oláh Péter (Szekszárd) vihette haza a KaleidoszKópé junior díjat.

A fesztiválon Kovács Ákos Kossuth-díjas énekes szubjektív hangvételű előadásban mondta el Arany János balladáit, a Soproni Petőfi Színház Arany Buda halála című zenés, óriásbábos előadását vitte el a fővárosi és Vác-környéki közönségnek, a Fitos Dezső Társulat és a Szentendre Táncegyüttes pedig Irgalom címmel mutatta be jelmezes táncjátékát ifj. Csoóri Sándor zenéjére, Arany János balladáira építve. A Vígszínház művésze, Lázár Balázs Tallián Mariannal közösen idézte Arany János humorát, Bálint András a Radnóti Színházban bemutatott önálló estjének felújított változatával lépett fel.

 

 

Egy őrült naplója a komáromi Art Mix fesztiválon

2017. november 11-én, szombaton 20.00 órától Béhr Márton előadásában látható Nyikolaj Vasziljevics Gogol  Egy őrült naplója című monodrámája a komáromi Rév – Magyar Házban. Az előadás a City Boot polgári tásulás által szervezett Art Mix fesztivál keretében látható, melynek sokszínű programja a művészetek találkozási lehetőségeit kutatja.

Az őrült naplója, melynek bemutatója 2016. december 7-én volt a pozsonyi Magyar Intézetben – az Art Mix színházi programpontja. Az előadást a pozsonyi Színművészeti Főiksola ötödéves rendező hallgatója Rédli Károly rendezte, a díszlet Molnár Ágnes tervei alapján készült, Popriscsin, címzetes fogalmazó dilemmáját megfogalmazza Béhr Márton, a pozsonyi Színművészeti Főiskola negyedéves hallgatója, a Komáromi Jókai Színház társulatának tagja.

„Az Egy őrült naplója jutalomjáték a színésznek, igazi one man show, amiben sok mindent meg lehet csillogtatni – technikai fogásokat, érzelmi libikókázást, beleélő képességet, színpadi rutint. A Popriscsin fejében növekvő káosz kicsapódásának mértékével is jól lehet játszani, ezért szeretik annyira a rendezők (is). Ráadásul a szöveg abszolút mainak hat. Viszont Gogol Popriscsinja 42 éves. Általában középkorú színészek kapják ezt a szerepet. Egyszerűen azért, mert – ahogy a regényírókkal kapcsolatban szokták mondogatni – ehhez meg kell érni, tömérdek tapasztalatra kell szert tenni, szenvedni és szeretni kell, sokat, sokszor. És persze fenn kell tartani a néző érdeklődését egy-másfél órán át. A monodráma tehát olyan kihívás egy színésznek, mint a nagyregény egy írónak. Fiatalok kizárva. Kivételek persze akadnak. Itt van például Béhr Márton, a pozsonyi Színművészeti Egyetem harmadéves hallgatója. Amikor rizsporral őszesített hajjal, pápaszemesen megjelenik a színen, majd kimondja az életkorát, a nézők kuncognak. Tíz perccel később viszont már senkit sem zavar, milyen pimaszul fiatal ez a mi Popriscsinunk. Negyvenkét év? Hiszen ez a legjobb kor a karrierépítés megkezdésére – mondja a színinövendék a gogoli mondatot, és mindenki érzi benne a dupla csavart. Szegény főhős még nem tart sehol, legnagyobb munkahelyi sikere, hogy ő hegyezheti ki a főnök lúdtollait. Valószínűleg nem is lenne képes sokkal többre. Totál lúzer, mondanánk rá a 21. században. Ráadásul beleszeret a főnök lányába. Aki persze észre sem veszi. Egy nemeshez készül hozzámenni. De mitől nemes egy nemes, ha a lelke semmivel sem nemesebb, mint Popriscsiné, akinek nem telik jobb ruhára, rendes cipőre? Ezért nézik őt levegőnek? Vagy amúgy is jelentéktelen? Minden másképp alakulhatna, ha mondjuk ő lenne a spanyol király? Ebbe bele lehet őrülni!”

 

(Juhász Katalin: Popriscsin köztünk él,
megjelent az Új Szó 2017. február 4-i számában)

CSAVARGÓFESZT – ezúttal Gömörben

2017.november 2-án és 3-án kerül megrendezésre Rimaszombatban a  Csavargófeszt nevet viselő „vándorfesztivál“, melynek ötletgazdája és szervezője a hetényi Csavar Színház. A fesztivál immár hatodik éve  vándorol Csallóköz és Gömör között, s a harmadik évad pedig átalában a két régió között félúton kerül megrendezésére.

Két nap alatt kilenc színházi előadást, komolyzenei koncertet, improvizációs játékot, bábjátékot kínál a nézőknek Gál Tamás és Kiss Szilvia. A hetényi független társulat ezúttal Rimaszombat, Gesztete és Bátka  színházszerető közönségét célozta meg. A seregszemle programja elsősorban gyermek- és ifjúsági előadásokból áll össze, de évadról-évadra becsempésznek a programba felnőtteknek szánt produkciókat is; idén ilyen a Haydn-koncert, valamint a mátészalkai Gondolat Kamaraszínház előadása.

A Csavargófeszt évről évre minőségi műsorral várja az érdeklődőket – hazai előadóművészek fellépése mellett olyan magyarországi vendégelőadásokat láthatnak a fesztiválozók, amelyek csak hasonló fesztiválok keretében jutnak el a hazai nézőkhöz. Ráadásul: a pályázati forrásoknak köszönhetően minden program ingyenes.

 

A CsavargóFeszt részletes program

November 2. (csütörtök)

09.00 Vitéz László – Pályi János előadása /Gesztete, Alapiskola/

10.00 Korpás Éva koncertje /Bátkai Alapiskola/

10.30 Nagyidai cigányok – Csavar Színház előadása /Gesztete, Alapiskola/

11.00 Aldo Nicolaj: Egy életem, egy halálom – Gondolat Kamaraszínház előadása /Rimaszombat, VMK színházterme/

18.00 Joseph Haydn: A Megváltó utolsó hét szava a keresztfán – vonósnégyes koncert (A vonósnégyest Vavrinecz András – hegedű, Kisdi Gellért – brácsa, Mester László – cselló és Mester András – hegedű alkotják) /Rimaszombat, református templom/

19.00 Nagyidai cigányok – Csavar Színház előadása /Rimaszombat, VMK kamaraterme/

 

November 3. (péntek)

09.00 Szerencsés János, avagy az ördög három aranyhajszála – Vojtina Bábszínház /Rimaszombat, VMK bábterme/

10.45 Itt és most ugrik a majom a vízbe – a Csavar Színház improvizációs játéka /Rimaszombat, VMK színházterme/

11.00 Szerencsés János, avagy az ördög három aranyhajszála – Vojtina Bábszínház /Rimaszombat, VMK bábterme/